Πολιτική Ασφαλούς Περιβάλλοντος
Heraklion Improv Theater

Οι αρχές της σχολής Heraklion Improv Theater είναι:

  • Εμπιστοσύνη
  • Αγάπη
  • Σεβασμός
  • Φροντίδα

Ό,τι κάνουμε πάνω στη σκηνή, αλλά και εκτός σκηνής ακολουθεί αυτές τις αρχές.

Βάσει αυτών έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί η Heraklion Improv Theater και έχει ως σκοπό να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους. Δίνει μεγάλο βάρος στις ίσες ευκαιρίες και αγκαλιάζει όλα τα άτομα. Πιστεύουμε ότι όλ@ πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, χρώματος, ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων χαρακτηριστικών και συμπεριφορών που προστατεύονται από το νόμο.

Έχουμε μηδενική ανοχή σε κάθε είδους παρενόχληση, διάκριση, μίσος και φανατισμό. Αυτό συμπεριλαμβάνει φυλετικές, σεξιστικές, ρατσιστικές, ομοφοβικές απειλές, καθώς και την προσποίηση βίας εναντίον κάποιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας καθώς και την προσποίηση μη συναινετικού σεξ. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα που μπορείς να επινοήσεις επί σκηνής!

Σε περίπτωση που είστε δέκτης ή παρατηρήσετε κάποιου είδους συμπεριφορά που πιστεύετε ότι δημιουργεί ένα μη ασφαλές περιβάλλον, κάντε μια (ή όλες) από τις παρακάτω ενέργειες:

Στην περίπτωση που λάβουμε κάποιου τέτοιου είδους αναφορά, θα διενεργηθεί έρευνα και το άτομο που έκανε την αναφορά μπορεί, εφόσον θελήσει, να επικοινωνήσει περαιτέρω μαζί μας σε προσωπικό επίπεδο.

Όλες οι πληροφορίες και διαδικασίες που αφορούν τέτοιου είδους συμπεριφορές, παραμένουν εμπιστευτικές.

Σε περίπτωση που κατηγορηθείτε ότι ενεργείτε με τρόπο που αντιτίθεται της πολιτικής ασφαλούς περιβάλλοντος της σχολής μας, έχετε τη δυνατότητα  να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας στη διεύθυνση της σχολής.

Ισότητα

Η Heraklion Improv Theater χτίστηκε ως ασφαλές περιβάλλον για ολ@. Πιστεύουμε, αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε την διαφορετικότητα στο θέατρο και εν γένει στον καλλιτεχνικό χώρο και δεν κάνουμε διακρίσεις. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το περιβάλλον της Heraklion Improv Theater ένα μέρος ανοιχτό σε όλους, που προωθεί τη συμμετοχή και δίνει ευκαιρίες. Αν βρεθείτε να είστε θύμα ή παρατηρήσετε διακρίσεις, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως.

Πολιτική κατά της παρενόχλησης

Η Heraklion Improv Theater πασχίζει να είναι ένα ασφαλές και δημιουργικό εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό η σχολή έχει πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά στην παρενόχληση. Ο όρος “παρενόχληση” αναφέρεται στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά υπαλλήλων, συνεργατών, περφόρμερ, εκπαιδευτών ή μαθητών η οποία ή οδηγεί σε διαταραχή της συμμετοχής κάποιου ατόμου σε μαθήματα/ σεμινάρια/ εργασία στη Heraklion Improv Theater ή καθιστά το περιβάλλον εχθρικό, επιθετικό ή τρομακτικό για το άτομο. Αν βρεθείτε να είστε θύμα ή  παρατηρήσετε τέτοιες συμπεριφορές, αναφέρετέ το με κάποιον τρόπο από αυτούς που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο.

Σεξουαλική παρενόχληση

Η Heraklion Improv Theater δεν ανέχεται την σεξουαλική παρενόχληση. Ο όρος “σεξουαλική παρενόχληση” αναφέρεται στις ανεπιθύμητες κινήσεις σεξουαλικής φύσης, την πρόσκληση για χάρες σεξουαλικής φύσης και συμπεριφορές είτε λεκτικές είτε όχι, όπου:

  • Η εκπλήρωση αυτών υπονοεί ή κάνει ξεκάθαρο ότι θα οδηγήσει σε προσφορά εργασίας ή προσφορά θέσης σε μαθήματα/ σεμινάρια ή θα δώσει θέση σε κάποια παράσταση, ή
  • Η εκπλήρωση ή απόρριψη αυτών από κάποιο άτομο χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κατάσταση εργασίας ή την κατάσταση ως περφομερ ή την κατάσταση ως μαθητή στη σχολή ή
  • Τέτοιου είδους συμπεριφορές διαταράσσουν την εργασία κάποιου ατόμου ή την θεατρική επίδοση ή την συμμετοχή σε μαθήματα/ σεμινάρια/ παραστάσεις ή δημιουργεί ένα περιβάλλον εχθρικό, επιθετικό ή τρομακτικό για το άτομο.

Πολιτική προς εναγόμενους (anti-retaliation policy)

Η Heraklion Improv Theater είναι αφιερωμένη στο να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στην κοινότητα της με κατανόηση και προάγει την ανοιχτή επικοινωνία. Βάσει αυτού, η Heraklion Improv Theater, δεν θα προβεί σε πράξεις αντιποίνων σε μέλη της σχολής, εκπαιδευτές, προσωπικό, εθελοντές οι οποίοι κάνουν αναφορά για παρενόχληση, καλή τη πίστει.

Η παρακολούθηση μαθημάτων/ σεμιναρίων αλλά και η οποιουδήποτε τύπου συνεργασία με την Heraklion Improv Theater συνεπάγεται κατανόηση και συμμόρφωση των παραπάνω.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

© Heraklion Improv Theater – Σεπτέμβριος 2019


Για να μάθεις περισσότερα, στείλε μας ένα μήνυμα!